ТАЄМНИЦЯ КОЗАЦЬКИХ РЕГАЛІЙ

ТА МНИЦЯ КОЗАЦЬКИХ РЕГАЛ Й В ктор Тригуб Якби ця стор я приключилась з кимось ншим я б не пов рив! Але весь см х у тому, що ця стор я сталася з мною. б льше того, у цю шаленну гонку потрапило к лька десятк в абсолютно незнайомих одне з одним людей, як або стали друзями, або ворогами У справу зам шан найвищ особи Укра ни, Рос , США, ООН Про це написали пишуть найвпливов ш газети, показали найб льш телеканали, говорять рад останц

Все почалося з створення сайту козацького журналу Нова С ч . Ми почали активно шастати мережею у пошуках матер ал в про минуле сучасн сть укра нського козацтва. Вийшли на сайт стор я козацтва , який творить досл дниця козацтва з Запор жжя Людмила Маленко. Зконтактувалися. Подружилися. Пан Людмила звернула нашу увагу на те, що у музе Кубанського козацького в йська у

США збер гаються ун кальн козацьк реч час в Ново С ч булави, пернач , клейноди, прапори, зброя, документи, частина коностасу Межиг рського монастиря, книги з б бл отеки Отримали такого ось електронного листа Редактору журналу Нова С ч — Я уважно стежу за переб гом под й, пов язаних з переговорами про передачу регал й Кубанського козацького в йська з музею в Ховелл до

Краснодару. Знаючи окремих новокубанських отаман в мене дуже не т шить можлива передача всього- -вся з штат вського Кубанського в йськового музею на Кубань. Адже там довол багато рел кв й, пов язаних з стор ю Запорозького козацтва пер оду Ново С ч , задунайського пер оду Чорноморського козацтва до хнього переселення на Тамань.

Чого варт р зниця з Покровсько церкви Ново С ч , вангел 1759, коностас Межиг рського монастиря, пернач , бунчуки, стяги з Ново С ч ! Верх вка Американських козак в в особ наказного отамана, представник в старшини вих дц з Укра ни , щиро диву ться перейма ться, що укра нська сторона зовс м не проявля н якого нтересу н до рел кв й, н до переговорного процесу. Адже значна частина експонат в музею т сно пов язана саме з укра

нською стор ю. Я намагалась говорити про це на р вн запор зьких козацьких орган зац й, але почута не була. А прикро, бо на Хортиц в дтворюють, так би мовити музей Ново С ч п д в дкритим небом, а про так реч не знають чи, можливо, не хочуть знати, чути. Так може настав час сказати про це на стор нках Музе в Укра ни чи Ново С ч ? З урахуванням того, що б льше половини член в козацько орган зац в

Америц укра нц за походженням, чи нащадки укра нц в, справа по поверненню хоч би окремих рел кв й в Укра ну не вигляда такою вже безнад йною. По здки в Краснодар дали п дстави думати, що, принаймн , хоч би запорозьк козацьк рел кв мають бути в Укра н . Нав ть сторики там так захопилися л н йцями, що про запор зьке укра нське кор ння згадують час в д часу, по м р необх дност . Електронна адреса, моб. тел. наказного отамана

Американських козак в . Його стаття та фото розм щен на сайт в розд л Сп вроб тництво . Вибачте, за емоц йний виклад листа, трохи хвилююсь, болить мен це. До зустр ч . З найкращими побажаннями Людмила Маленко. Ми почали вивчати питання. Д зналися, що вс ц рел кв були вивезен на Кубань п сля розгрому С ч . Збер галися у Краснодар в

Собор О.Невського. разом з ншими речами вже Кубанських час в, в дом як козацьк регал . 1918 року, рятуючи в д комун стичних банд, козаки вивезли регал до Серб . У сорокових роках ХХ стол ття — до США. Де вони збер гаються дотепер. Сучасн кубанц хочуть переправити регал до Краснодару, де знову розм стять у в дбудованому собор О.Невського. Що станеться з укра нськими с човими святинями у непристосованому прим щенн зрозум ло.

чому святин укра нського народу повинн збер гатися у не дуже дружн й до нас Рос ? Виявля ться, вже к лька рок в отаман Американських козак в Серг й Цапенко намага ться привернути до проблеми регал й увагу укра нсько влади через наших дипломат в. Даремно. тут ми пишемо йому через нтернет в дкритого листа з проханням сприяти поверненню! Ось що написала Н. ванченко МАНДРИ КОЗАЦЬКИХ СКАРБ

В Регал Запор зьких Козак в повинн повернутися в Укра ну! П сля розпуску Катериною Запор зько С ч виникло Чорноморське в йсько, яке в середин Х Х стол ття реформувалося у Кубанське козацьке в йсько стало хранителем багатьох козацьких регал й Запор зько С ч . За деякими даними славн нащадки запорожц в зберегли чимало рел кв й укра нського козацтва, пов язаних з стор ю Запорозького козацтва пер оду

Ново С ч , задунайського пер оду Чорноморського козацтва до переселення на Тамань. Чого варт ун кальн реч час в Запорозько С ч — р зниця Покровсько церкви Ново С ч , вангел 1759 року, коностас Межиг рського монастиря пернач , бунчуки, стяги Ново С ч , в йськова печать та 35 кур нних знамен В йська

Запорозького Низового, запорозьк с чов отаманськ та кур нн булави 14 шт. пернач , кона Покрови Пресвято Богородиц а також в йськов та полков знамена буджацьких, дунайських, азовських козак в. До 1917 року ц реч збер галися у В йськовому собор Св. Олександра Н вського на Кубан . П д час революц у лютому 1919 року, коли червон в йська наступали на катериноград, на козацьк й рад було прийнято р шення вивезти регал за меж кра ни.

Для супроводження святинь вибрали п ять козак в генерал-майора П. .Кокунька, генерал-майора С.П.Звяг нцева, полковника В.П.Б лого, в йськового старшину Я.В. Семикобилина та патр арха кубансько стор , професора кубанського пол техн чного нституту Ф.А.Щербину. На нарад була вибрана кра на для ем грац — дружня слов янська держава Серб я. Весь козацький скарб завантажили у дванадцять дерев яних скринь — з цього моменту почалися мандри

козацько спадщини. Шлях до Серб був важким небезпечним. В кра н палала революц я, тож залишався т льки один шлях — морем. Майже за два м сяц козаки з сво м безц нним вантажем пройшли Новорос йськ, Константинополь Туреччина , Салон ки Грец я у кв тн 1920 року прибули до Белграду. Незважаючи на попередн домовленост та телеграми до

Белграду, м сця для скринь не знайшлося. Вигрузили х у двор рос йського посольства. А незабаром перевезли до в йськово-географ чного нституту, директор якого С.П.Бошкович, людина високо культури, прийняв безпосередню участь у збер ганн козацьких регал й. Через р к нститут разом з скарбом перевели до м ста Земну. Через ш сть рок в, у 1927 роц , нститут, а разом з ним регал , повернувся до

Белграду в сухе та тепле прим щення фортец Калемерган. Здавалося все владналося, козаки-ем гранти поступово розселилися в р зних м стах та кра нах. Час в д часу зустр чалися з над ями про повернення на батьк вщину. У 1938 роц регал перевели до музею в йськового м н стерства на збер гання до в дновлення в Рос нац онально влади або в дродження ц л сност Кубанського козацького в йська, яке буде визнано югославською

державою . П сля в с мнадцяти рок в збер гання, регал були приведен спец ал стами в порядок, козацьку експозиц ю було виставлено в окремих к мнатах. Виставка довг роки знайомила з стор ю козацтва та являлася центром об днання козак в. П д час Друго Св тово в йни музей було пограбовано — експозиц я козацька спадщина частково зникла. Сербський уряд п дготував документ з перел ком зниклих речей зараз цей перел к знаходиться в музе у Ховелл , штат Нью-Джерс . В йськовий отаман

В.Г.Науменко, який в дпов дав за збер гання регал й, звернувся до н мецького генерала Меля зав дувача вс ма музеями Н меччини разом передивилися регал . На диво, все ц нне вц л ло. Зникли литаври, ср бн труби та майно Гвард йського Див з ону . Через Меля Науменко спод вався повернути регал у власн сть Кубанського козацтва, але виникли деяк ускладнення на них претендували в льн козаки , як планували створити

незалежну державу Козак я . Л дер козак йц в В.Глазков з приходом н мц в оголосив вс х сво х прихильник в козацькою парт ю нац онал ст в , став п д знамена Г тлера. Але регал були повернен до Кубанського козацького в йська. Восени 1944 року, коли до Белграду п дступали радянськ в йська, скрин з регал ями в дправилися в нов небезпечн мандри Зумер-В день-В ллах-Дипеолдисвальд-

Кептен-Ройте. В Ройт скарби були загублен шукали майже р к знайшли в Ройт , в монастир , куди х поклали американц та й забули. Ком с я по перев рц регал й передивилася козацьк реч — все вц л ло. Науменко почав готувати документи для перевезення регал й до Америки. Що п сля бюрократично метушн було зроблено.

Скарби потрапили до США. На з бран козаками кошти за 20000 долар в було куплено триповерховий цегляний будинок б ля Нью-Йорку. В п ятнадцяти к мнатах розм стився Кубанський в йськовий д м. Сюди привезли регал . П зн ше був побудований Музей в Ховелл штат Нью-Джерс , де зараз знаходиться козацька спадщина. Складемо шану тим в домим нев домим людям, як зберегли скарби до наших дн в!

ЯК НАМ ПОВЕРНУТИ РЕЛ КВ , УКРА НЦ ? В наш дн стор я мала подальше продовження. В домий досл дник козацтва з Запор жжя Людмила Маленко, що створила власний сайт стор я козацтва , на запрошення кубанц в в дв дала Краснодар, де розкопала подробиц врятування регал й. Д зналася, що кер вництво кубанц в побувало у США, ознайомилося з скарбами, вир шили найближчим часом переправити рел кв до Краснодару, де планують розм стити х в одному з собор в.

Пан Людмила, будучи переконаною укра нською патр откою, розм стила нформац ю на сво му сайт . Навесн 2006 року редактор журнал в Музе Укра ни та Нова С ч В ктор Тригуб, створив сайт козацького журналу Нова С ч . Почав активно шастати нтернетом у пошуках козацьких новин. Вийшов на Л.Маленко. Розпочалося листування. Було орган зовано к лька публ кац й.

До журнал ста швидко д йшло, яку наукову моральну ц нн сть мають козацьк скарби для Укра ни. Так полковник козацтва В ктор Тригуб дав потужний мпульс поверненню козацьких рел кв й в Укра ну. Був написаний в дкритий лист Президенту Укра ни, через нтернет роз слано пов домлення. Залучили пресу телебачення. Зац кавили представник в громадськост . В.Тригуб вийшов на впливових депутат в Верховно Ради

Укра ни, б знесмен в, укра нських козацьких отаман в План такий — створити повноважну державну делегац ю, вилет ти у США, ознайомитися з рел кв ями, в д брати все, що стосу ться укра нського пер оду. Провести переговори з нин шн ми власниками рел кв й. або випросити, або викупити нашу частину. Переправити скарби до Укра ни розм стити у поважному державному музе , де вони будуть вивчен виставлен

в експозиц . Але, це плани. Особисто В ктора Тригуба. Аби вони зд йснилися, потр бно багато чого Журнал сти часопис в Нова С ч та Музе Укра ни впевнен у перемоз . Зроблено дуже важлив перш кроки. Чомусь в риться, що козацький скарб стол ття, а саме так оц нюють його експерти страхова варт сть може сягнути к лькох десятк в м льйон в долар в , благополучно повернеться на батьк вщину.

New Jersey Howell Kuban Cossacks Museum 49 East 3 rd street Howell NJ 07731 Peone 7323670088 — адреса козацького музею у Ховелл . Наталка ВАНЧЕНКО, шеф-редактор журналу Музе Укра ни . Можете уявити м й стан, коли десь п сля третьо ноч луна телефонний дзв нок на зв язку Серг й Цапенко. В дгукнувся на наш в дкритий лист кудись у нев дом сть

Ми моментально знайшли сп льну мову. Списалися через нтернет. вир шили зробити все, щоб повернути козацьк скарби до Укра ни. Цапенко почав вивчення ситуац в США, я спробував привернути увагу влади тут. Перш за все в д мен журнал в Нова С ч Музе Укра ни роз слали листи нашим правителям з проханням звернути увагу включитися. Н яко реакц . Надрукували в дкрит листи. Н чого. Ось один з зразк в

В.о. М н стра закордонних справ Укра ни пану Борису Тарасюку Речнику МЗС Укра ни пану Василю Ф л пчуку Шановне товариство! В дбулася под я сторичного значення в м ст Ховелл, штат Нью-Джерс , США, як виявилося багато рок в збер гаються безц нн рел кв Запор зького козацтва коностас Межиг рського монастиря, р зниця

Покровсько церкви, козацьк прапори, документи, булави, пернач , печатки час в Ново С ч . У 1919 роц вони були вивезен козаками Кубанського козачого в йська, тому вц л ли. Знах дка св тового р вня! На жаль, реальна загроза втрати козацьких скарб в х хочуть переправити у Краснодар Рос я , де пом стити у як йсь новозбудован й церкв . Що станеться з речами, яким по 300 рок в у непристосованому прим щенн , як ставляться сучасн рос яни

до укра нсько стор ми зна мо. Нам вдалося вийти на контакт з Верховним отаманом козак в США Канади Серг м Володимировичем Цапенком, який в льно волод укра нською мовою, ма сестру у Ки в . В н готовий сприяти у поверненн святинь. Але, потр бне втручання на р вн Укра нсько держави. Ми намага мося пробити створення спецком с на р вн

Президента з повернення рел кв й. Але, нас н хто не чу Просимо терм ново направити до Ховеллу з Нью-Йорка нашого консула, чи якогось толкового дипломата, який би оглянув саме укра нську частину регал й, оц нив ситуац ю, хоча б показав державну зац кавлен сть. Як пов домив Цапенко, к лька рок в тому якийсь укра нський консул у музе був, але, не зрозум в, що там лежить Необх дно проанал зувати юридичн аспекти

Вся стор я козацьких регал й, адреси у США на сайт журналу Нова С ч www.novasich.org.ua Якщо потр бна додаткова нформац я — тел. Ми вже залучили пресу. Готу мо прес-конференц ю. На жаль, вс наш намагання достукатися до влади зак нчилися н чим Може хоч на р вн МЗС вдасться вир шити питання З повагою, Редактор журнал в Музе Укра ни та Нова С ч

В ктор Тригуб Звернулися за п дтримкою до колег-журнал ст в. П шли публ кац . Н яко реакц . Я особисто п шов у кулуари Верховно Ради, ч пляючись до штатних патр от в, ол гарх в, трибун в нших нег дник в. Виявилося, що тема повернення козацьких скарб в н кого якось не обходить. Довелося залучати давн знайомства, шукати мислячого депутата, який м г би зрозум ти тему щось реально

зробити. Нормальною виявилася т льки депутатка в д БЮТ Ольга Боднар, яка все моментально зрозум ла буквально захвор ла ц ю стор ю. Ми сп льно провели три резонансн прес-конференц . Ольга Борис вна направила депутатськ звернення В.Ющенку, в Уряд, МЗС, М нкульт. Розробила проект постанови про створення ком с з повернення культурних ц нностей.

Досить активно включилося М н стерство закордонних справ, яке актив зувало консульство Укра ни у Нью-Йорку. Пришвидчив процес народний депутат Ю.Артеменко, прочитавши журнал Музе Укра ни з матер алом про регал , самост йно , вже повторно направивши запит до структур виконавчо влади. тут ми побачили весь р вень непрофес онал зму байдужост клерк в М н стерства культури Краще б вони сид ли тихо! Але на такий потужний крок у них просто не вистачило

розуму. Вони спробували огризатися, а не повертати культурн ц нност перейматися проблемами музе в. Журнал сти прямо поставили питання про в дставку м н стра його оточення. На цей момент одна з заступниць вже п шла. М н стр буде посилювати собою якесь нше кр сло В Секретар ат президента було створено якусь та мничу робочу групу, яка просто н як не дала про себе знати Ймов рно, п сля приходу нового глави х поразганяли

Ми так не зрозум ли, чим займа ться держслужба з контролю за перем щенням культурних ц нностей через кордон. Ясно, т льки, що н особливих прав, можливостей бажань там нема . То чи не варто взагал л кв дувати цю бюрократичну структуру, створивши натом сть звичайне управл ння в Митному ком тет ? А натом сть орган зувати реальнод ючий Ком тет повернення культурних ц нностей, п дпорядкувавши його або особисто

Президенту, або РНБО? Адже т льки журнали Музе Укра ни та Нова С ч за к лька м сяц в вийшли на скарби в Ховелл , ун кальн реч , що лежать у музеях Польщ та ж шабля Сагайдачного, наприклад чому б не орган зувати обм н експонатами на м жмузейному р вн п д контролем держави Читайте! ШАБЛЯ ТА ПРАПОР ГЕТЬМАНА САГАЙДАЧНОГО.Ну для чого вони Польщ ? У музеях Польщ збер га ться чимало експонат в козацько доби, як

мають для укра нського народу важливе, нав ть м стичне значення. Наприклад, прапор та шабля славетного гетьмана Сагайдачного, кухоль Б.Хмельницького, Ун версали, книги, документи, зброя, прапори Для сучасних польських досл дник в це просто експонати, як мають досить таку невисоку ц нн сть. У той же час у нас збер га ться чимало картин, гравюр, збро , документ в польсько шляхти, як для нас

не мають якогось такого великого значення. Та й спец ал ст в з старо польсько мови всього к лька До чого веду? До поглиблення дружби вза морозум ння м ж нашими народами! Адже Польща, одна з небагатьох кра н, з якою нам вдалося налагодити п дтримувати тепл , добросус дськ стосунки. Якось ми навчилися домовлятися з поляками, на в дм ну, скаж мо, в д рос ян То чи не спробувати зробити звичайний м жкультурний обм н?

Давайте хоча б попросимо польських друз в передати державним укра нським музеям хоча б рел кв Сагайдачного, Хмельницького, експонати час в козаччини. А Укра на п дбере в дпов дн реч документи Реч Посполито . зробити те все на високому м ждержавному р вн . Уявля те, який п дйом дружн х почутт в в дчують як укра нськ , так польськ патр оти! Укра нська держава нарешт отрима втрачен сотн рок в тому козацьк рел кв .

Поляки отримають сво . Адже не секрет, що р вень збер гання у наших музеях арх вах на порядок нижчий, н ж у сус д в. Музе арх ви у нас пер одично грабуються, горять, затоплюються Хочеться подякувати нашим польським друзям, як зберегли укра нськ рел кв переважно у зразковому стан Давайте може почнемо на р вн парламентсько ком с з повернення культурних ц нностей, створення яко н ц ю народний депутат Голова наглядово ради журналу

Музе Укра ни Ольга Боднар. П дключемо М нкульт, МЗС, науковц в Зробимо в дпов дне звернення Президента Мен чомусь соромно, що в кра н н хто на державному р вн не займа ться поверненням наших культурних ц нностей. чому? Не розум ю, чому вже майже три роки про вс ц проблеми доводиться говорити мен , простому журнал сту, який ма дуже високе звання приватного п дпри мця позаштатного пом чника народного депутата, а не лег

ону добре оплачених з бюджету чиновник в. З каб нетами, вод ями, п льгами пост йними закордонними по здками, з яких вони кр м яскравих особистих вражень та пристойних добових н чого не привозять? Вже уявляю, як почнемо розгортати кампан ю з культурного обм ну з Польщею власним куцим коштом, через нерви промовист кос погляди розум ю, що почнемо! , як завжди отрима мо результат! А чиновник в ще раз попереджаю набридло з вами панькатися, терп ти хамськ випади, непрофес

онал зм, туп сть, хабарництво! Будемо витягати ваш ф з оном на св т божий через пресу домовленост вже , тих хто буде заважати, шкодити, саботувати будемо вив шувати для всесв тньо ганьби та безжального зв льнення. Яка б влада не прийшла! Звертаюся, як частина укра нського народу, до народу керманич в народу польського давайте переступимо через сторичн образи, зробимо красивий, вза мовиг дний крок назустр ч один одному через культурний чи м жмузейний обм н! хай нам щастить!

В ктор Тригуб, редактор журнал в Музе Укра ни та Нова С ч . До реч , цей матер ал було передруковано рядом газет нтернет-видань. Результат нульовий Недавно заступник директора Нац онального запов дника Хортиця , член редколег журналу Музе Укра ни Максим Остапенко розкопав наказ Стал на 2 в д 1917 року, про передачу козацьких рел кв й з музе в

Рос Укра н . список. сторики втратили дар мови! М.Остапенко Нац ональний запов дник Хортиця Довгий шлях козацьких рел кв й на Батьк вщину. Питання повернення нац ональних рел кв й в Укра ну було п днято 89 рок в назад Укра нським в йськово-революц йним штабом. Стосувалося воно в першу чергу козацьких в йськових клейнод в булав, пернач в, бунчук в, грамот т.п.

в д браних урядом Катерини п сля л кв дац Запорозько С ч . Перший радянський уряд погодився передати зазначен предмети, 13 26 листопада 1917 року було надано Розпорядженя .В. Стал на про повернення Укра н нац ональних рел кв й . Порядковий номер зазначеного документу 2 На протяз 1917 1918 рок в була проведена велика робота щодо

наявност даних предмет в у р зних музейних та арх вних зб рках РСФСР. А 03.07.1918 була п дписана домовлен сть Культурно ком с щодо повернення предмет в, що збер галися у Оружейн й палат московського Кремля, Артилер йському музе , Казанському та Преображенському соборах у Петроград . Однак розпорядження Народного ком сара у справах нац ональностей

Джугашв л -Стал на так не було виконане, а сам козацьк рел кв були повернут до рос йських фондосховищ. Характерно, що за всю радянську добу рел кв не вводилися у науковий об г, не були виставлен у в дкритих експозиц ях практично лишалися нев дом не т льки широк й громадськост , але й музейним прац вникам та науковцям. А саме питання було поховане у безк нечних арх вних сховищах На сьогодн Рос йська Федерац я спадко мицею СРСР, повинна виконувати вс м жнародн зобов язання узят

попередн ми урядами. Те що розпорядження Стал на було одним з базових постанов Радянського уряду, п дтверджу ться включенням зазначеного документу у зб рку постанов пов язаних з виникненням СРСР Образование СССР. Сборник документов 1917 -1924 рр. Издание АН СССР. Ленинград, 1949 С. 20-21 . Чи над я, що одна з перших постанов СРСР буде врешт виконана, нац ональн рел кв запорозьких козак в будуть повернен

Укра н когда право самоопределения народов России провозглашено перед лицом всего мира, удержание национальных реликвий украинцев теряет всякий смысл. Больше того, такое удержание является грубым нарушением неотьемлемых прав самоопределяющейся Украины. Додаток Розпорядження .В.Стал на про повернення Укра н Нац ональних рел кв й. 2. Распоряжение И. В. Сталина о возвращении Украине национальнь х реликвий3 13 26 ноября 1917 г.

Украинский военно-революционный штаб в Петрограде обратился к нам с просьбой дать ему возможность выбрать из Эрмитажа и Преображенского гвардейского собора хранящиеся там украшения, национальные реликвии знамена, бунчуки, грамоты и пр. и возвратить их Украине. Реликвии зти были отобраны у украинцев еще в эпоху Екатерины Второй. Отобраны они были и привезены в Петроград в наказание за свободолюбивые стремления Украины. Оставление их в Петрограде, очевидно, является символом старой, ненавистной всем нам зависимости

Украины. Оставление зтих реликвий в Петрограде можно было еще кое-как оправдать в эпоху господства буржуазии, в зпоху аннексионистской коалиции. Но теперь, после Октябрьской революции, когда оковы порваны, когда у власти стали рабочие и крестьяне, когда право самоопределения народов России провозглашено перед лицом всего мира, удержание национальных реликвий украинцев теряет всякий смысл. Больше того, такое удержание является грубым нарушением неотьемлемых прав самоопределяющейся

Украины. Ввиду зтого я, в согласии с тов. Луначарским, в ведении которого находится Эрмитаж й Преображенский гвардейский собор, счел своим долгом удовлетворить просьбу Украинского в оенно -р еволюционного штаба в Петрограде. Революционное правительство Республики Российской торжественно возвращает Украине ее национальные реликвии, несправедливо отобранные у нее грубой рукой

Екатерины II. Народний комиссар по национальннм делам Джугашвили-Сталин Известия ЦИК , АГ9 224, 13 ноября 1917 г. Дата опубликования. 1. Список некоторых реликвий запорожского казачества хранящихся в музеях, фондах, соборах и других учреждениях Российской Федерации. Список некоторых реликвий запорожского казачества хранящихся в музеях, фондах, соборах и других учреждениях

Российской Федерации МОСКВА Оружейная палата Кремля 1. Два голубых знамени Запорожской Сечи XVIII в. 2. Знамя-стяг, дарованное Анной Иоановной гетману Апостолу. 3. Казацкие знам на под 4185, 4186, 4187, 4188 и много других, которые неатрибутированы. 4. Гетманские булавы 50207, 5208, 5207 золоч н . 5. Пищали 6607, 6608, 6609, 06010, 66011, 66012. 6.

Мушкеты 6722, 6723, 6724, 6725, 6726, 6707, 6728, 6729, 6730. 7. Запорожское знамя т мно-синего цвета, четыр хстороннее с рисунком боя греков с сарацинами под 4.4209. 8. Знамя Запорожской Сечи дарственное, датированное 1730 годом 9. Знамя, дарованное запорожцам царевичами Иваном и Петром, датированное 1688 годом, поступило на хранение в 1731 году, дублировано на тюль. 10. Знамя Запорожское, дарованное

Анной Иоановной гетману Апостолу под 4186. 11. Знамя Запорожской Сечи, найденное на свалке мукора и поступившее из московскаго арсенала после 1812 года, под 4187. 12. Знамя, дарованное Запорожской Сечи, Елизаветой Петровной, поступило из московскаго арсенала в 1836 году. 13. Булавы Запорожского казачества XVII в. Под 5185, 5189, 5197, 5201, 5206. 14.

Булава кошевого Запорожской Сечи под 5207. 15. Булава казацкая золоч ная под 5208. 16. Шестоп ры XVII в. под 5227, 5231, 5235. 17. Перначи XVII в. под 5237, 5238. 18. Казацкие сабли XVII в. под 5905, 5912, 5928, 5933, 5945, 5948, 5951, 5953. 19 XVII в. под 5955, 5957, 5955. Сведения археолога Г. Стелецкого 1863 г. 20. Просим выяснить местонахождение булавы

Б.Хмельницкого, подаренной в 1854 г. Российскому царю Алексею Михайловичу, булавы Константина Острожского, щита и меча Мстислава Владимировича, сабли Владимира Мономаха, сабли Иосифа Гладкого, А также Войскового знамени гетмана И.Мазепы, использовавшегося и при гетмане И.Самойловиче с 1708 по 1722.

В 1730 году это знамя как старое было возвращено в Департамент Коллегии Иностранных Дел с просьбой выдать И. Самойловичу новое зннамя, которое и было выдано в 1733 г. За Древностями Государства Российского. Русские старинные знамена . М 1856 21. Знамя запорожское И.Мазепы или И.Самойловича под 4.418 4.4187 дарственное 4.4188 4.4208. 22.

Медные литавры и трубы, ножи, серебрянные и медные знаки офицеров старейшины , пистоли. Кроме этого в Оружейной палате много запорожских пушек, мушкетов и других клейнодов. Эти экспонаты согласно договоренности Культурной комиссии Россия должна была передать Украине соглашение 03.07.1918 . Архив министерсва юстиции в Москве изучить состояние казацких архивов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Артиллерийский музей 1. Мортира и пушки, вывезенные 1871 1872 гг. из Киева 2. с XVII сабля И.Мазепы с надписью На гибель супостата в сиче дерзающему смерть. 1687 , на обороте Надежда в Бозе, а крепость в руце правому делу конец. Мазепа Ранее хранилось в Царскосельском арсенале . Казанский собор 1. Казацкие знам на. 2. 12 куренных знам н 3. 3 бунчука 4.

Серебрянная булава 5. Серебрянный золоч ный жезл 6. Церковная утварь. Все эти экспонаты после разрушения Чертомлыцкой Сечи вывезены в Турцию, а после Русско Турецкой войны 1768-1774 гг. возвращены в Россию. Преображенский собор 1. Великая Запорожская корогва 2. 12 казацких знамен.

Народний депутат Ольга Боднар, яка вже стала Головою наглядово ради журналу Музе Укра ни , над слала чергов звернення. Виступила з трибуни парламенту. що? А н чого Зрозум ло, все те було опубл ковано в наших журналах на сайтах. Чиновникам те все по барабану! А по барабану треба дуже сильно стукати. Ось ми стука мо ншими словами, влада фактично не зробила н яких реальних крок в з повернення культурних

ц нностей. дине чого ми досягли про справу д зналась громадськ сть, вчен , музейники. П шов якийсь резонанс. Мен якось незручно, що отаман Серг й Цапенко не отримав в д державних орган в хоч якихось повноважень, п дтримки Але, чиновники абсолютно не взяли до уваги той факт, що ми, особливо Серг й Цапенко, колишн й киянин, до реч , орган зу мо повернення святинь укра нського народу не за грош

, ордени чи посади. Ми робимо це ЩИРО, в д душ . Нас ця тема як укра нц в чомусь дуже турбу , болить. ми не збира мося плакати, голосити, жал тися. Якщо треба зв льняти чиновник в зв льнемо, треба битися будемо, треба залучати пресу залучимо! Серг й Володимирович Цапенко, отаман Американських козак в, розгорнув велику д яльн сть в США. Зрозум вши, що кр м об цянок з Ки ва, чекати н чого, побачивши безсил сть укра нських дипломат

в, отаман Цапенко перейшов у наступ. Спробував з брати Раду Кубанського козачого в йська за кордоном призупинити передачу регал й в Краснодар. Незважаючи на шаленний оп р, йому, з групою товариш в це вдалося. Губернатору Ткачову було виставлено стар умови передач . В дбудова Собору О.Невського зроблено , знесення вс х пам ятник в

Лен ну, перейменування вс х м ст вулиць, як носять назви лен нських кат в, як знищували козак в. Та сам Краснодар треба перейменувати Ну, укра нську, в рн ше запор зьку частину, вир шили передати Укра н ! Козаки активно працювали на вс х козацьких нтернет-форумах. Мен довелося писати в дкритого листа козацьк й сп льнот Кубан , долучилися нш наш хлопц Тут ще п шла нформац я, що алюм н вий король

Дерипаска збира ться балотуватися у губернатори краю Якщо коротко, сп льними зусиллями передачу було призупинено. Дякуючи виборам. Ось те, вже легендарне послання, яке к лька м сяц в гуля нтернетом. БРАТЬЯМ КУБАНСКИМ КАЗАКАМ! Открытое письмо казаческому сообществу Кубани редактора журнала Нова С ч полковника Виктора

Тригуба Дорогие друзья! Давно не писал по-русски, чуток отвык Обратится к Вам вынудила странная ситуация, возникшая вокруг казаческих организаций Украины и России. Не кажется ли Вам, что кто-то, тайно относящий себя к так называемому богоизбранному народу, умело манипулирует общественным мнением, постоянно натравливая братьев-славян, православных казаков дружеских славянских стран друг на друга? Вы заметили, что подогретые злобной пропагандой, мы

уже иногда готовы ВОЕВАТЬ друг с другом, не понимая, за что? Веселые сионистские ребята, которые давно захватили основные средства массовой информации как России, так и Украины, фактически приватизировали экономику и власть наших стран, постоянно сталкивают нас лбами, мешая нормально жить и сотрудничать. Лично я считаю, что наш президент Ющенко давно превратился в швабен-гоя мировой еврейской мафии, и только прикрывается украинскими вышиванками,

историей, традициями. Не лучший и ставленник Кремля Янукович, приведший в парламент элитных евреев Восточной Украины. За Ющенком стоят американсие евреи, за Януковичем российские. И события последних дней, вокруг назначения Януковича главой украинского правительства, только подтверждает эту теорию Читая книги Э.Ходоса, который активно разоблачает иудо-нацистов мира, я увидел интересную

фразу о том, что Путин есть двоюродным братом одного из лидеров еврейской общины России Сами проанализируйте, кому и что принадлежит в России. Кто Ваши олигархи! Как и наши ! Заметьте, Путин убрал всех еврейских олигархов, которые прошли обряд крещения выхрестов. В его окружении только отпетые еврейские религиозные фанатики-иудеи. Проанализируйте, на кого в последнее время натравливают

Донских и Кубанских казаков. На Донбасс. Якобы там что-то надо защищать. С Косой Тузла вообще анекдот получился. Но ведь Вы готовы были даже стрелять! В кого и за что? По чьему пейсоватому приказу? А кто посылает казаков из России в Крым? Вам что, своей Чечни мало? Думайте своей головой! В лучшие времена, евреев ни на Дон, ни на Кубань вообще не пускали!

Вы об этом знаете, казаки? Как и на Запорожскую Сечь, откуда казачество вообще пошло. Теперь они и Вами и нами пытаются управлять! Помните казаческие традиции, чтите наше братство! Читайте! Думайте! Беспокоит меня проблема возвращения казаческих регалий из музея Кубанского казаческого войска в Ховелле, под Нью-Йорком. Коротко расскажу историю. Кто не знает, открою секрет.

Когда одна половоневоздержанная т.н. русская царица, разогнала Запорожскую Сечь, вернее, Нову Сич, часть казаков ушла за Дунай и основала Задунайскую Сечь, часть ушли в Черноморское казачество, которое потом переместилось на Кубань. Часть казаков осели по хуторам и их превратили в рабов-крепостных. Имело место явление, которое называется окупацией.

Украинский язык, культура, запрещались. Казаческие предметы, символы, книги уничтожались. Кубанским казакам выходцам из Сечи, украинцам по национальности, повезло больше. Охраняли границы, воевали, поэтому в рабство не попали. Фамилии какие у Вас? Песни какие поете? Легенды какие рассказываете? В музеи местные зайдите, посмотрите! Кубанские казаки это элита украинской нации, потомки ее лучшего

и передового отряда сечевых казаков! Вам повезло! Вы не были в рабстве! За сотни лет не потеряли язык, элементы культуры. Какие-то традиции. Хотя все это тщательно пресекалось. Осознайте себя! Гордитесь собой и своими предками! Понимаю, что за многие годы, многое потерялось. Сказывается многолетнее воздействие имперской и советской

пропаганды Смешение кровей Когда яркие представители Кубанцев с щирою зовнишнистю и соответствующей крутой казацко-украинской фамилией заявляют, что они русские, это не так. Украинцы Вы хлопци! Просто почитайте книги, пообщайтесь с умными людьми, поймете! При том элита украинской нации! Хранители уникального настоящего казаческого генофонда! Но это я отвлекся. Так вот, после разгрома последней

Сечи ареста последнего украинского отамана Калнышевского, которого тайно сослали на Соловки, где он прожил более 100 лет, казаки, собрав самое ценное и дорогое, отправились в долгий путь на Кубань. Только из легендарного Межигорского монастыря под Киевом, вывезли 28 подвод ценностей, книг, икон, золота, оружия И из Сечи И из Трахтемирова Из многих мест! Так сформировались уникальные казаческие регалии.

Часть из них, кстати, тихо хранятся в музеях Кубани, Москвы, Санкт-Петербурга. Чтоб знали, украинских ученых к этим раритетам стараются не пускать. Да и в экспозициях особо не выставляют Многое утрачено В 1918 году, когда банды комуно-сионистов ворвались на Кубань, козаки поняли, что такое Советская власть, и что она несет.

Взрывались церкви. Расстреливались целые станицы, уничтожались казаческие реликвии. Тогда последний атаман тайно собрал спецгруппу из особо провереных казаков и поставил задачу спасти казаческие регалии. Какую-то, самую ценную часть упаковали в ящики, и с риском переправили в Сербию. Потом в США. Где они и лежат. Нынешнее руководство Кубанцев хочет вернуть их в Краснодар и разместить в

Соборе А.Невского. И это правильно! Но! В ховельской коллекции хранятся уникальные раритеты запорожских Гетьманов. Булавы, перначи, иконы, универсалы, хоругвы, флаги, оружие То, что составляет моральную сердцевину украинского народа и его славной истории. Ну зачем в Краснодаре кому-то нужна настоящая печать Войска Запорожского Низового? А ее кто-то тайно вывез из

США в Краснодар, и где она, никто не знает А для нас, украинцев, это святыня! Ведь русские войска, в свое время, все то, что у нас осталось, или вывезли, или уничтожили! Спаслись ведь только те, кто пошел на Кубань! Понимаете нашу общую казаческую трагедию? Поэтому мы, последние три месяца активно работаем над возвращением УКРАИНСКОЙ части регалий, времен Запорожской Сечи, на родину, в

Украину. Мы не претендуем ни на что другое! И просим нас понять, поддержать и не слушать ребятишек, выехавших в свое время в США по израильской визе, или остающихся пока здесь Не поддавайтесь на сионистские провокации! Мы благодарны настоящему казаческому православному патриоту, генералу, украинцу Сергею Цапенко, атаману Американских казаков за понимание и поддержку! Благодарим многих настоящих кубанских и украинских казаков, кто рискуя, нас поддерживает!

Поверьте, противодействие пейсатое громадное! Как в Киеве, так и в США, так и в России. Поэтому, просим воздерживаться от каких-то непродуманых, провокационных действий! Символы украинского казачества, которое стало прародителем всех остальных казачеств, должны хранится на исторической родине! Ведь ни у кого не возникает сомнения в том, что Киев матерь городов русских, то что сейчас называется

Россией было просто княжеством Киевской Руси! Ведь Москва, на тысячу лет моложе Киева! Да и основал сей город Киевский князь! Просто знайте это, а не обижайтесь и не раздувайтесь от каких-то странных великодержавных штампов, привитых сионистской пропагандой Давайте дружить! Сотрудничать! Что-то нужное делать вместе, а на отдыхе мирно пить горилку!

По крайней мере, последнее у нас получится хорошо! И все мы это знаем! Кстати, мы собираемся в Краснодар Будьмо! Виктор Тригуб, полковник Азово-Черноморского казаческого войска, редактор казаческого журнала Нова С ч , Киев. У цей же час Людмила Маленко п дняла арх ви, як науковець написала про долю регал й, доклавши перел к

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.